PAROHIA VARESE

Du-te la conținut

Meniul principal :

 

M e r i n d e  p e n t r u  S u f l e t

Facebook Like Email Facebook Google+ Twitter Box
 
 

Explicarea Sfintei Liturghii – Cum suntem credincioși? Sfânta Liturghie este centrul, izvorul și forța motrice a viețuirii noastre creștinești. Am intrat în viața harică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin Sfântul Botez, iar credința și lumina lui Hristos se menține și ne împlinește spre desăvârșire și fericirea veșnică prin participarea și împărtășirea euharistică la Dumnezeiasca Liturghie. În veacurile de aur ale trăirii în Hristos din primele secole ale Creștinismului, Cei Credincioși, pe care-i pomenim la ectenia liturgică, se împărtășeau ori de câte ori participau la Sfânta Liturghie.Cei Chemați–Catehumenii se retrăgeau în smerenie și ascultare..........

    Explicarea Sfintei Liturghii – Antifonul III (Fericirile)
Antifonul al treilea este ca o întâmpinare a lui Hristos, Care Se apropie și Se arată; tocmai de aceea este așezat și se cântă înainte de ieșirea și intrarea cu Sfânta Evanghelie, prin care este închipuit Hristos.1
Rugăciunea preotului pentru acest antifon, ne arată că rugăciunile Sfintei Liturghii, inclusiv cele rostite de preot în taină, toate sunt rugăciuni obștești2, rugăciuni ale tuturor și pentru toți participanții la slujbă, rugăciuni „împreună-glăsuite”, care unesc trăirile noastre ale tuturor în glasul preotului care, în fața Sfintei Mese din Sfântul Altar...........

 
 

Explicarea Sfintei Liturghii - Ectenia Întreită (continuare)

Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frați ai noștri, dreptmăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni !
Preotul îndeamnă prin cererea aceasta ca toți împre­ună, cler și popor, să ne rugăm mai întâi pentru ctitorii sfintei biserici, și după aceea pentru toți cei adormiți în credință.Este cererea pentru cei morți care se repetă și la sfârșitul Sfintei Liturghii, când deasupra Sfintei Mese se află Sfântul Trup și Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos........

       Explicarea Sfintei Liturghii – Înțelepciune, drepți!            Să ascultăm sfânta Evanghelie. Pace tuturor!

„În timpurile primare, când se săvârșea Sfânta Litur­ghie, exista rânduiala și regula ca la citirile din Sfânta Evanghelie, creștinii să stea în picioare. Slujitorii și poporul cu multă liniște și evlavie ascultau pericopa din Sfânta Evanghelie, îndemnul Drepți are însă o importanță adâncă și este a doua oară când se rostește (prima data la Vohodul Mic când preotul ridică Evanghelia cruciș și zice Înțelepciune, Drepți!) Slujitorul face semnul crucii și binecuvântează zicând Pace tuturor. Poporul: Și Duhului Tău...........

Explicarea Sfintei Liturghii - Ectenia Întreită

După Sfânta Evanghelie și predică, în Sfântul Altar preotul se roagă în taină, ca inimile creștinilor prezenți să rămână deschise înaintea lui Dumnezeu și desface ilitonul (acoperământul Sfântului Antimis). Împărtășirea cu Dumnezeu Cuvântul prin citirea și explicarea Sfintei Scripturi în cadrul primei părți a Sfintei Liturghii, numită Liturghia Cuvântului, este urmată de ectenia întreită pe care o rostește preotul din fața sfintei mese sau diaconul din naosul bisericii.Prin ectenia întreită înțelegem invocarea stăruitoare a milei ui Dumnezeu printr-un șir de cereri pe care diaconul (sau preotul)...........

Explicarea Sfintei Liturghii – Ce simbolizează cădirea sau tămâierea?

La Sfânta Liturghie, înainte de citirea Sfintei Evanghelii, diaconul sau preotul face cădirea mică care cuprinde cădirea sfântului altar și în continuare din fața catapetesmei cădirea sfintelor icoane împărătești și a poporului din biserică. Cădirea sau tămâierea dinaintea citirii Sfintei Evanghelii umple de mireasma tămâiei biserica și exprimă tainic adevărul despre vestirea Sfintei Evanghelii, despre Darul Duhului Sfânt ce s-a revărsat cu îmbelșugare în poporul lui Dumnezeu și deopotrivă la popoarele idolatre care nu cunoșteau pe Părintele ..

 
 

Explicarea Sfintei Liturghii – citirea Sfintei Evanghelii

Înainte de citirea Sfintei Evanghelii, preotul slujitor se roagă în sfântul altar, adresându-se Mântuitorului Iisus Hristos: Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii Tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicelor Tale propovăduiri. Pune în noi frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, să viețuim duhovnocește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună-plăcerea Ta. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule,

Arianz, localitatea natală a sfântului Grigorie Teologu

lArianz, localitatea natală a sfântului Grigorie Teologul, astăzi se numește Güzelyurt. În decursul timpului localitatea a mai purtat și numele de Gelvere, până în 1922 când populația creștină bizantină a fost transmutată în Kavala și Tesalonic. Güzelyurt face parte din provincia Aksaray, (Capadocia inferioară) din centrul Anatoliei, Turcia.Güzelyurt este o zonă cu o frumuseţe naturală ce inspiră pe fiecare om la contemplarea, aflarea și iubirea lui Dumnezeu.

5 per mille
 
 

Scrisoare Pastorală la slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos din anul mântuirii 2018

Prăznuim, și în acest an, nașterea lui Hristos, Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Ca întotdeauna, nu lipsesc cuvenitele pregătiri “după tradiție”, darurile, mâncărurile și băuturile, pomul frumos împodobit și colindele. Și toate acestea ne aduc o licărire de bucurie în vârtejul tot mai stresant al vieții, chiar dacă această bucurie se micșorează pe an ce trece și este tot mai repede înăbușită de “grijile acestei vieți”; chiar dacă multe familii nu au parte nici măcar de această bucurie…

Explicarea Sfintei Liturghii –
Despre împărtășirea Cuvântului

Între cele două părți ale Sfintei Liturghii, Liturghia Cuvântului și Liturghia Euharistică, este un strâns paralelism, ambele având în centru împărtășirea cu Dumnezeu Cuvântul. Astfel, la Sfânta Liturghie avem Intrarea Mică cu Sfânta Evanghelie de la Liturghia Cuvântului și Intrarea Mare cu Cinstitele Daruri de la Liturghia Euharistică. Mărturisirii de credință din antifonul al II-lea Unule Născut îi corespunde Simbolul de Credință Crezul. Rugăciunea și cântarea trisaghionului este asemenea primei părți a anaforalei liturgice......

Pamantul Sfant
 
 

Explicarea Sfintei Liturghii – Trisaghionul

Cântarea Întreit-Sfântă, numită din greacă Trisaghion: “Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!”, este imnul dulce îngeresc prin care ne descătușăm de rău și ne deschidem inimile cu întreaga ființă lui Dumnezeu, încredințându-ne îndumnezeirii sub harul și pronia Sfintei Treimi.

Vorbind depre Trisaghion, Protopresbiterul Ștefanos Anagnostopoulos ne relatează: Un ieromonah mi-a povestit cândva, că,aflându-se în timpul slujbei la Atena, în momentul când strana a început să cânte „Sfinte Dum­nezeule…”,

Explicarea Sfintei Liturghii – Trisaghionul (continuare)

La momentul liturgic al Trisaghionului, prin întreita cântare, preotul și credincioșii din biserică se identifică cu puterile cerești în lucrarea de preamărire a lui Dumnezeu. Cerul și pământul purced împreună la Sfântul Jertfelnic pentru o doxologie comună în timpul Cântării Întreit Sfinte, timp în care, preotul face închinăciuni în fața Sfântului Altar, la proscomidiar și la scaunul cel de sus. Aceste mișcări simbolizează rotirea în cerc a Heruvimilor în jurul tronului lui Dumnezeu. Mergând la proscomidiar, preotul se închină lui Dumnezeu care vine în această lume să sufere .......

Festivalul bucuriei
 
 

Explicarea Sfintei Liturghii – Înțelepciune! Drepți! Veniți să ne închinăm!    Rugăciunea cântării întreit – sfinte.

Continuăm explicarea Sfintei Liturghii, reamintindu-ne înțelesurile tainice ale chemării preotului, care, în fața sfintelor uși fiind, înălțând, face semnul Sfintei Cruci cu Sfânta Evanghelie spunând: Înțelepciune! Drepți !1 arătând creștinilor participanți că Înțelepciunea cea adevărată, Învățătura Domnului Iisus Hristos este cuprinsă în Sfânta Evanghelie pe care trebuie să o ascultăm, Drepți ! adică în poziție cuviincioasă, și deci toți cei ce stau în străni trebuie să se coboare, iar cei de pe scaune să se ridice și să fie cu evlavie ......

 
 


Explicarea Sfintei Liturghii – Ecfonisul Ecteniei Mari

După ce încredințăm lui Dumnezeu dragostea și credința vieții noastre  prin  răspunsul cântat al credincioșilor  –  „Ție Doamne”, preotul se roagă la Dumnezeiasca Liturghie cu Rugăciunea Antifonului întâi: Doamne, Dumnezeul nostru, a Cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a Cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, Însuți Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică  și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.......

Viaţa şi pătimirea Sfântului Sfințitului Mucenic Ciprian şi a Sfintei Muceniţe Iustina fecioara (2 Octombrie)

Pe vremea împărăţiei lui Deciu, era în Antiohia Siriei un filozof şi vrăjitor vestit, anume Ciprian, de neam din Cartagina, născut din părinţi necredincioşi, care a fost dat în copilăria sa spre slujba păgânescului şi necuratului lor zeu, Apolon. În anul al şaptelea al vârstei sale îl încredințară la vrăjitori spre învăţătura meşteşugului vrăjitoriei şi a drăceştii înţelepciuni. Iar după zece ani de la naşterea sa a fost trimis de părinţi spre săvârșirea jertfei în muntele Olimpului,  .......

Biblioteca

 
 

Unde sunt tăinuite mormintele Sfinților Brâncoveni

Din portul Sirkeci Eminonu Istanbul, unde acum trei sute de ani au fost martirizați Brâncovenii, se poate călători cu vapoarele spre Halky, insula numită astăzi Heybeliada, unde creștinii ortodocși greci au dus moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni. Între martorii martirajului au fost și creștinii greci, fideli Patriarhiei de Constantinopol. În 1714 la Ziua Praznicului Adormirii Maicii Domnului, după apusul soarelui, în negura întunericului, după ce trupurile Sfinților Brâncoveni au fost aruncate în mare....


Pagina >

1

2

 

          

Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Ție, Doamne îți mulțumim, Ție ne rugăm și Ție îți dăruim viața noastră vremelnică pentru viața veșnică în Împărăția Ta ! Alesul Bunului Dumnezeu, Părintele Martir Ilarion Felea ne mărturisește, sunându-ne: „Viaţa noastră este un dar de la Dumnezeu, menit a se înmulţi şi înfrumuseţa, până la asemănarea cu El. Unii fac din ea o tragedie, o piesă de durere, alţii fac din ea o comedie, o piesă de glume şi de petrecere; alţii fac din ea o poezie frumoasă, o nuvelă, un roman.

Icoana zilei

 
 
 
Cerca
Facebook Like Email Facebook Google+ Twitter Box
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal