Calendar Ortodox 2017 - PAROHIA VARESE

Du-te la conținut

Meniul principal :

Calendar Ortodox 2017

P a r o h i aHome - Teologie - Calendar Ortodox  2017


 
 


2017


 • IANUARIE (31 zile)

 • ziua 10 ore, noaptea 14 ore

 • 1 D ------(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou)

 • Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. Coloseni II, 8-12; Evrei XIII, 17-21; II Timotei IV, 5-8; Ev. Luca II, 20-21; 40-52; Marcu I, 1-8; glas 3, voscr. 6

 • 2 L------ Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov

 • 3 M -----Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie

 • 4 M -----Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Harţi)

 • 5 J ------Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)

 • 6 V -----(†) Botezul Domnului (Boboteaza) (Harţi)

 • 7 S ------†) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Sâmbăta după Botezul Domnului)

 • 8 D -----Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica

 • Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 4, voscr. 7

 • 9 L------ Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei

 • 10 M ----†) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei;

 • 11 M ---† Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 12 J ----Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia

 • 13 V ----Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe (Post)

 • 14 S ----Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)

 • 15 D ----Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

 • Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 5, voscr. 8

 • 16 L---- Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul

 • 17 M ----†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria

 • 18 M ----† Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 19 J -----Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia

 • 20 V ----†) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 21 S -----Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila

 • 22 D---- Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

 • Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 6, voscr. 9

 • 23 L -----Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic

 • 24 M ----Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei

 • 25 M ----†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 26 J ------Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan

 • 27 V -----† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 28 S -----Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris

 • 29 D----- Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei

 • Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 7, voscr. 10

 • 30 L----- †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei

 • 31 M -----Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena

                                                                                  

 • FEBRUARIE (28 zile)

 • ziua 11 ore, noaptea 13 ore

 • 1 M----- Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas (Post)

 • 2 J -----(†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil

 • 3 V -----Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana (Post)

 • 4 S -----Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie

 • 5 D---- Sf. Mc. Agata şi Teodula (Începutul Triodului)

 • Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 8, voscr. 11

 • 6 L------ Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare

 • 7 M----- Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada

 • 8 M----- Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria (Harti)

 • 9 J------ Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)

 • 10 V -----†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina (Harti)

 • 11 S ----Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa

 • 12 D---- Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea

 • Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 1, voscr. 1

 • 13 L -----Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei

 • 14 M ----Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei

 • 15 M ----Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria (Post)

 • 16 J ------Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului

 • 17 V -----Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria (Post)

 • 18 S -----Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)

 • 19 D ----Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie

 • Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 2, voscr. 2

 • 20 L----- Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

 • 21 M -----Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

 • 22 M -----Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză) (Dezlegare la peste)

 • 23 J ------Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

 • 24 V -----† Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză) (Dezlegare la peste)

 • 25 S -----Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

 • 26 D----- Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Lăsatul secului pentru Postul Mare)

 • Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 3, voscr. 3

 • 27 L----- Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)

 • 28 M ----†) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)


 • MARTIE (31 zile

 • ziua 12 ore, noaptea 12 ore

 • 1 M -----Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)

 • 2 J -------Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)

 • 3 V ------Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Post)

 • 4 S -------Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 5 D------ Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul (Dezlegare la ulei şi vin)

 • Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 4, voscr. 4

 • 6 L------ Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post)

 • 7 M ------Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Post)

 • 8 M ------Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Post)

 • 9 J -----† Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 10 V -----Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Post)

 • 11 S ------Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 12 D -----Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ulei şi vin)

 • Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 5, voscr. 5

 • 13 L----- Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Post)

 • 14 M----- Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)

 • 15 M -----Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Post)

 • 16 J ------Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Post)

 • 17 V ------Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Post)

 • 18 S ------Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 19 D------ Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Dezlegare la ulei şi vin)

 • Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 6

 • 20 L ------Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Post)

 • 21 M -----Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Post)

 • 22 M ----Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)

 • 23 J -----Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)

 • 24 V----- Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)

 • 25 S----- (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la peşte)

 • 26 D----- Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 7, voscr. 7

 • 27 L----- Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Post)

 • 28 M----- Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)

 • 29 M----- Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Denia Canonului cel Mare) (Post)

 • 30 J------ Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 31 V ------Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post)


 • APRILIE (30 zile)

 • ziua 13 ore, noaptea 11 ore

 • 1 S ------Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 2 D------ Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Dezlegare la ulei şi vin)

 • Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 8, voscr. 8

 • 3 L------- Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)

 • 4 M----- Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)

 • 5 M----- Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)

 • 6 J------ Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Post)

 • 7 V------ Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Post)

 • 8 S ------Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 9 D------ Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la peşte)

 • (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

 • 10 L----- Sf. și Marea Luni; Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine şi apă)

 • 11 M----- Sf. și Marea Marți; †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine şi apă)

 • 12 M----- Sf. și Marea Miercuri; †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine şi apă)

 • 13 J------ Sf. și Marea Joi; Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 14 V------ Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru)

 • 15 S------ Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Post negru)

 • 16 D -----(Vecernia Învierii)

 • (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

 • 17 L------ (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei

 • 18 M----- (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina

 • 19 M----- Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Harţi)

 • 20 J -----† Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu

 • 21 V----- †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Harţi)

 • 22 S -----Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail

 • 23 D -----†) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie

 • Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte XII, 1-11; Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

 • 24 L----- †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta

 • 25 M----- Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

 • 26 M ------Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Dezlegare la peşte)

 • 27 J------ Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon

 • 28 V------ Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia (Dezlegare la peşte)

 • 29 S------ Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt.

 • 30 D ------Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei

 • Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4


MAI (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore

 • 1 L Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora

 • 2 M Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului

 • 3 M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie (Dezlegare la peşte)

 • 4 J Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor

 • 5 V Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian (Dezlegare la peşte)

 • 6 S Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion

 • 7 D Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat

 • Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

 • 8 L †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia

 • 9 M Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor

 • 10 M Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)

 • 11 J Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor

 • 12 V †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)

 • 13 S Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.

 • 14 D Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont

 • Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

 • 15 L Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei

 • 16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru

 • 17 M Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan (Dezlegare la peşte)

 • 18 J Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare

 • 19 V Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon (Dezlegare la peşte)

 • 20 S Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul

 • 21 D †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena

 • Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XXVI, 1; 12-20; Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan X, 1-9; Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

 • 22 L Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa

 • 23 M Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa

 • 24 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Dezlegare la peşte)

 • 25 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor

 • 26 V Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena (Dezlegare la peşte)

 • 27 S Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul

 • 28 D Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie

 • Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

 • 29 L Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru

 • 30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie

 • 31 M Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie (Dezlegare la peşte)


 • IUNIE (30 zile)

 • ziua 15 ore, noaptea 9 ore

 • 1 J Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian

 • 2 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)

 • 3 S Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula (Pomenirea morților - Moșii de vară)

 • 4 D †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare)

 • (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

 • 5 L (†) Sfanta Treime

 • 6 M Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria

 • 7 M Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Harti)

 • 8 J Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat

 • 9 V Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata (Harti)

 • 10 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina

 • 11 D Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)

 • Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

 • 12 L Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post)

 • 13 M Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 14 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Post)

 • 15 J Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 16 V Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Post)

 • 17 S Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Dezlegare la peşte)

 • 18 D Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la peşte)

 • Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2

 • 19 L Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Post) (Dezlegare la peşte)

 • 20 M Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 21 M Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Post)

 • 22 J †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Dezlegare la peşte)

 • 23 V Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Post)

 • 24 S (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peşte)

 • 25 D Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Dezlegare la peşte)

 • Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3

 • 26 L Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)

 • 27 M Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 28 M Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)

 • 29 J (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel

 • 30 V † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ (Post) (Dezlegare la peşte)


 • IULIE (31 zile)

 • ziua 14 ore, noaptea 10 ore

 • 1 S †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian

 • 2 D † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului

 • Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4

 • 3 L Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului

 • 4 M Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta

 • 5 M † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie (Post)

 • 6 J Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei

 • 7 V Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel (Post)

 • 8 S Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion

 • 9 D Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov

 • Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5

 • 10 L Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan

 • 11 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra

 • 12 M (†) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul (Post) (Dezlegare la peşte)

 • 13 J Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara

 • 14 V Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul (Post)

 • 15 S Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei

 • 16 D Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust

 • Duminica a VI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6

 • 17 L Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie

 • 18 M †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina

 • 19 M Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Post)

 • 20 J †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul

 • 21 V Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia (Post)

 • 22 S Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela

 • 23 D Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil

 • Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7

 • 24 L Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen

 • 25 M Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia

 • 26 M †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma (Post)

 • 27 J † Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza

 • 28 V Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu (Post)

 • 29 S Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi

 • 30 D Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei

 • Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

 • 31 L Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Lasatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)


 • AUGUST (31 zile)

 • ziua 13 ore, noaptea 11 ore

 • 1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 2 M Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)

 • 3 J Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post)

 • 4 V Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)

 • 5 S Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 6 D (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)

 • Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. II Petru I, 10-17; I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XVII, 1-9; Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9

 • 7 L †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)

 • 8 M Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)

 • 9 M † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)

 • 10 J Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)

 • 11 V †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)

 • 12 S Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 13 D Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

 • 14 L Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)

 • 15 M (†) Adormirea Maicii Domnului

 • 16 M Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec (Post)

 • 17 J Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs

 • 18 V Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon (Post)

 • 19 S Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla

 • 20 D Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie

 • Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11

 • 21 L Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust

 • 22 M Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian

 • 23 M Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului) (Post)

 • 24 J Sf. Sfinţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation

 • 25 V Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit (Post)

 • 26 S Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic

 • 27 D Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei

 • Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1

 • 28 L Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel

 • 29 M (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 30 M †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului (Post)

 • 31 J Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina


 • SEPTEMBRIE (30 zile)

 • ziua 12 ore, noaptea 12 ore

 • 1 V †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc) (Post)

 • 2 S Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului

 • 3 D Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist

 • Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2

 • 4 L Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

 • 5 M Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban

 • 6 M Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie (Post)

 • 7 J Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

 • 8 V (†) Naşterea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)

 • 9 S Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)

 • 10 D Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa

 • Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 5, voscr. 3

 • 11 L Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin

 • 12 M Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)

 • 13 M Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian (Post)

 • 14 J (†) Înălţarea Sf. Cruci (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 15 V †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei (Post)

 • 16 S Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)

 • 17 D Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi

 • Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4

 • 18 L Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor

 • 19 M Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont

 • 20 M Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Post)

 • 21 J Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)

 • 22 V †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin (Post)

 • 23 S † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia

 • 24 D Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul

 • Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5

 • 25 L Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej

 • 26 M †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon

 • 27 M †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia (Post)

 • 28 J † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh

 • 29 V Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia (Post)

 • 30 S Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani


 • OCTOMBRIE (31 zile)

 • ziua 11 ore, noaptea 13 ore

 • 1 D (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani

 • Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 8, voscr. 6

 • 2 L Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara

 • 3 M Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist

 • 4 M Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena (Post)

 • 5 J Sf. Mc. Haritina şi Mamelta

 • 6 V Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida (Post)

 • 7 S † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie

 • 8 D Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia

 • Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 1, voscr. 7

 • 9 L Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia

 • 10 M Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.

 • 11 M Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila (Post)

 • 12 J Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei

 • 13 V † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie (Post)

 • 14 S †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie

 • 15 D Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou

 • Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13 (Rugaciunea lui Iisus); glas 2, voscr. 8

 • 16 L Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin

 • 17 M Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul

 • 18 M Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post)

 • 19 J Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila

 • 20 V Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona (Post)

 • 21 S †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare

 • 22 D Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes

 • Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 3, voscr. 9

 • 23 L Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu

 • 24 M Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin

 • 25 M Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita (Post)

 • 26 J †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir

 • 27 V †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor (Post)

 • 28 S †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.

 • 29 D Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie

 • Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 4, voscr. 10

 • 30 L Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa

 • 31 M Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah


 • NOIEMBRIE (30 zile)

 • ziua 10 ore, noaptea 14 ore

 • 1 M Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (Post)

 • 2 J Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist

 • 3 V Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida (Post)

 • 4 S Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.

 • 5 D Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei

 • Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 5, voscr. 11

 • 6 L Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia

 • 7 M Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison

 • 8 M †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 9 J Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina

 • 10 V Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest (Post)

 • 11 S † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul

 • 12 D †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul

 • Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 6, voscr. 1

 • 13 L †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin

 • 14 M Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului

 • 15 M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Inceputul Postului Naşterii Domnului)(Post)

 • 16 J Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 17 V Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Post)

 • 18 S Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 19 D Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)

 • Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 7, voscr. 2

 • 20 L Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)

 • 21 M (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Post) (Dezlegare la peşte)

 • 22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post)

 • 23 J †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte)

 • 24 V Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Post)

 • 25 S †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)

 • 26 D Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la peşte)

 • Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 8, voscr. 3

 • 27 L Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)

 • 28 M Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 29 M Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post)

 • 30 J †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)


 • DECEMBRIE (31 zile)

 • ziua 9 ore, noaptea 15 ore

 • 1 V Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Post)

 • 2 S Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Dezlegare la peşte)

 • 3 D †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)

 • Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 1, voscr. 4

 • 4 L † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)

 • 5 M †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)

 • 6 M †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)

 • 7 J †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)

 • 8 V Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Post)

 • 9 S Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la peşte)

 • 10 D Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la peşte)

 • Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 2, voscr. 5

 • 11 L Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)

 • 12 M †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

 • 13 M †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 14 J Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 15 V Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Post)

 • 16 S Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Dezlegare la peşte)

 • 17 D Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)

 • Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 3, voscr. 6

 • 18 L †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

 • 19 M Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 20 M Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post)

 • 21 J Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 22 V †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota (Zi aliturgică) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)

 • 23 S Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • 24 D Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Dezlegare la ulei şi vin)

 • Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 4, voscr. 7

 • 25 L (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)

 • 26 M A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei

 • 27 M A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul (Harţi)

 • 28 J Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul

 • 29 V Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu (Harţi)

 • 30 S Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Sâmbăta după Nașterea Domnului)

 • 31 D Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

 • Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 5, voscr. 8


Calendar crestin ortodox 2017

Posturile de peste anul 2017

Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti
Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie )
Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul ( 29 august )
Inaltarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie )
Postul Sfintelor Pasti ( 27 februarie - 15 aprilie )
Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 12 iunie - 28 iunie )
Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 14 august )
Postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )

Nu se fac nunţi

In toate zilele de post de peste an
In zilele Praznicelor imparatesti si in ajunul acestora
In saptamana lasatului sec de carne ( 19 februarie - 25 februarie )
In Postul Sfintelor Pasti ( 26 februarie - 16 aprilie )
In Saptamana Luminata ( 17 aprilie - 23 aprilie )
In Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 12 iunie - 28 iunie )
In Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 15 august )
In postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )
In perioada de la Craciun pana la Boboteaza ( 25 decembrie - 6 ianuarie )

Zile aliturgice
(în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie)

Miercuri si vineri in saptamana dinaintea Postului Sfintelor Pasti ( 12 aprilie si 14 aprilie )
Luni si marti in prima saptamana a Postului Sfintelor Pasti ( 17 aprilie si 18 aprilie)
Vineri in saptamana Patimilor ( 14 aprilie )
Sarbatori bisericesti nationale

Inaltarea Domnului - Ziua Eroilor ( 25 mai )
Sf. Apostol Andrei cel intai chemat - Ocrotitorul Romaniei ( 30 noiembrie )
Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza

1 si 2 ianuarie, Anul Nou
16 aprilie si 17 aprilie, prima si a doua zi de Pasti
1 mai, ziua internationala a muncii
04 iunie si 05 iunie, prima si a doua zi de Rusalii
15 august, Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie, Sfantul Andrei
1 decembrie, Ziua Nationala
25 si 26 decembrie, prima si a doua zi de Craciun
Zile si date importante

Duminica, 17 mai, Ziua Nationala a Familiei
Duminica, 7 iunie , Ziua mamei si copilului
1 septembrie - Ziua rugaciunii pentru mediu
13 noiembrie Ziua Bibliei

 
 
 
Cerca
Facebook Like Email Facebook Google+ Twitter Box
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal